Privacyverklaring AVG Special Power Kids


Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens
en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). In het kort betekent dit dat uw gegevens bij mij in veilige handen zijn.
Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin
van de AVG ben ik, Marleen van Dijken, eigenaresse van Special power kids,
gevestigd in Groningen. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer:
83436545.


Persoonsgegevens
Special power kids kan persoonsgegevens verwerken als u gebruik maakt van diensten van Special power kids en/of omdat u deze gegevens zelf aan Special power kids hebt verstrekt. (Het gaat hierbij om gegevens zoals: naam, e-mail, adres, telefoonnummer en social media accounts). Ik gebruik deze om contact met u te houden over de weg die wij samengaan.
Houdt ons contact op na de kennismaking, dan verwijder ik uw eventuele gegevens uit mijn systeem.

Verwerken persoonsgegevens
Mocht u ja zeggen op werken met mij, dan blijft alles wat geschreven en gezegd is bij mij. Ik vraag alleen naar zaken die van belang zijn voor onze samenwerking. En mocht het eens nodig of zinvol zijn dat ik informatie over of van u doorgeef, dan is
dat uiteraard alleen met uw toestemming.

Bewaartermijn gegevens
Special power kids bewaart u persoonsgegevens niet langer dan nodig. Uiteraard houd ik me aan de wettelijke en fiscale verplichtingen, zoals de plicht aan de Belastingdienst van het 7 jaar bewaren van facturen. Maar verder zal ik gegevens
van u niet langer bewaren dan noodzakelijk voor het werk dat ik met u doe. Special power kids zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

Beveiliging
Bij wet wordt van mij verlangd dat ik uw gegevens bescherm. Dat doe ik ook. Op internet bewaar ik niets van u. Alles wat we via WhatsApp bespreken blijft daar en wordt beschermd door de privacy overeenkomsten waar wij Ja op zeiden als
gebruikers van die diensten. Mail en sms zit in mijn apparaten. Alleen ik heb toegang tot mijn telefoon en computer. Deze zijn beveiligd met een code. Ook hierbij doe ik er alles aan om mijn apparaten en de software daarop veilig en up to date te houden.
Mijn website is alleen voor éénzijdig verkeer. U kunt daar geen interactie met mij hebben en ik sla daar ook niets op van u. De gegevens uit het contactformulier, of aanmeldingsformulier worden via een email naar mij verzonden en blijven niet op de
site bewaard. Verder doe ik, net als bij mijn apparaten, er alles aan om de website up to date en veilig te houden. Hierbij maak ik gebruik van de diensten van betrouwbare partners.


Niet digitale gegevens
Een enkele keer schrijf ik iets over u op of bewaar iets wat uw kind bij mij heeft gemaakt. Dit wordt weggeborgen in een kast.
U mag er gerust op zijn dat ik niets van uw persoonlijke gegevens deel met anderen zonder uw toestemming. Tenzij daar onverhoopt een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

Uw rechten
Ik respecteer uw privacy sowieso vanuit mijn professionele ethiek. Het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen heeft u ten alle tijde. U mag mij hierover altijd aanspreken.

Wijzigen privacyverklaring
Special power kids mag de inhoud van deze Privacyverklaring wijzigen zonder de bezoeker daarvan op de hoogte te brengen. Het aanpassen van de privacyverklaring
is afdoende.


Marleen van Dijken, Te Groningen, 2022